Mâm 10 – thực đơn 1

 

2.000.000 

Quantity:

Mô tả

SÚP GÀ NẤM HƯƠNG
đặt tiệc, họi nghị, gia đìnhNỘM SỨA XOÀI XANH
đặt tiệc, họi nghị, gia đình